Giangtrang’s Blog

October 22, 2007

Lời của giòng sông

Filed under: Uncategorized — giangtrang @ 9:26 am
Tags:

Nhạc Trịnh Công Sơn và guitar gỗ. Tiếng guitar khá phiêu, không kém phần mộc mạc, trần tình, tự sự và sang trọng. Guitarist là danh cầm xưa của Sài Thành. Không phải cứ ai là guitarist chuyên nghiệp đều hiểu và biết “đệm” nhạc Trịnh Công Sơn…

Giọng hát là Thu Phương và Hà Trần, có bài được, bài không. Giai điệu nhạc Trịnh Công Sơn không phải đất để các ca sỹ phô bày kỹ thuật chuyên nghiệp. “Đơn giản” là nơi để thể hiện cái hồn và sự đồng cảm của người hát với ca từ.

Có lẽ, nhạc Trịnh Công Sơn hay chỉ bởi vì đôi khi người ta tìm thấy chính mình ở trong đó…

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

1 Comment »

  1. Thu Phương trong cái album này hát tệ chị nhỉ.

    Comment by Pi — November 6, 2007 @ 9:28 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: